La Sala Teatro Ensalle va a por los 20 años de programación constante y de calidad

No deberíamos salir nunca de aquí

Sinopsis

Èsta é a terra, onde o sufrimento
é a medida dos homes. Dan
pena os condes có seu fiel faisán
e os covardes co seu fiel lamento.
A beleza sérvenas de tormento
e a xustiza concédenos o pan
Un día brindaredes polos que convertiron a dor
en fundamento.
Os que vivimos para dar alcance
a tan inmensa luz que hoxe non podería
un deus ollala sen quedar cego
aínda teremos que esgotar o lance:
botar ao silencio a agonía
como quen tira o corazón ao lume
Antonio Gamoneda(Sublevación inmóvil. Esta luz)

Ficha artística

Interpretación y creación: Raquel Hernández, Artús Rei, Jorge Rúa.
Dirección / Texto / Iluminación: Pedro Fresneda. 

Dossier